برخورد با فروشندگان اجناس تقلبی در پاسیفیک مال تورنتو

برخورد با فروشندگان اجناس تقلبی در پاسیفیک مال تورنتو

تورنتو- مدیریت مرکز خرید Pacific Mall  تورنتو که در تقاطع کندی و استیلز (واقع در مارکام) قرار دارد، به دنبال انتشار گزارش دولت آمریکا درمورد عرضه گسترده اجناس تقلبی در این مرکز، قول برخورد قاطع با فروشندگان را دادند.

همانطور که در اخبار هفته های گذشته آمد، دولت آمریکا با انتشار گزارش مفصل، این مرکز خرید که عمدتا از فروشندگان و غرفه های چینی تشکیل شده را به عنوان بزرگترین مرکز عرضه اجناس تقلبی، معرفی کرد.

مدیریت مرکز خرید با ارسال نامه برای تک تک غرفه داران، به آنها در مورد عرضه کالاهای تقلبی هشدار داده است و با همکاری تولید کنندگان محصولات مد و استخدام کارآگاهان خصوصی، برای شناسایی متقلبین تلاش می کند.

آنان همچنین وب سایتی را برای دریافت گزارش های مردمی در این مورد، راه اندازی کرده اند. این وب سایت reportimitationgoods.com نام دارد.

Behnam Marfou