شهرداری تورنتو به دنبال تعیین سقف ده درصدی برای افزایش سالانه مالیات کسب و کار

شهرداری تورنتو به دنبال تعیین سقف ده درصدی برای افزایش سالانه مالیات کسب و کار

banner-niazmandiha2

تورنتو- مقامات شهر تورنتو در مواجهه با اعتراض صاحبان کسب و کارهای واقع در خیابان یانگ در مرکز شهر به افزایش مالیات، پیشنهاد تعیین سقف 10 درصد برای افزایش مالیات املاک تجاری، صنعتی و املاک چند واحدی طی سال جاری را ارائه کرده اند.

این پیشنهاد با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک واقع در خیابان یانگ، پیشنهاد شده است. همانطور که می دانید، به دنبال ساخته شدن چندین کاندومینیوم عظیم در منطقه، ارزش ملک و املاک در این منطقه، مانند ارزش املاک واقع در حد فاصل یانگ و بلور، به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک، با افزایش 100 درصد مالیات یا بالاتر، روبرو شده اند. آنها، ارزشگذاری سال گذشته شهرداری را عامل افزایش بی سابقه نرخ مالیات می دانند.

تابستان گذشته، انجمن اصناف خیابان یانگ، در اعتراض به افزایش سنگین مالیات، کمپینی را به راه انداختند. آنها با نصب تابلو و پوستر، شهرداری را به بستن کسب و کارهای خود و تبدیل کردن منطقه به <گورستان تجاری شهردار توری>، تهدید کردند. جان اندرسون، مدیر فروشگاه مبلمان Morningstar Trading هدایت کمپین را به عهده داشت. او ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد شهرداری، تاکید کرد که تا احراز اطمینان از اینکه افزایش مالیات امسال از 10 درصد تجاوز نخواهد کرد، پوسترها برچیده نخواهند شد. اندرسون می گوید: شما با تحمیل مالیات سنگین، باعث می شوید، کارآفرینان مستقل منطقه را ترک کرده و جای خود را به برندهای بزرگ و تکراری واگذار کنند. به این ترتیب، کاراکتر خیابان یانگ برای همیشه تغییر خواهد کرد.

صدها صاحب کسب و کار با افزایش 50 درصدی مالیات بر ملک روبرو شده اند.

hamidreza-safipour