استخر و چشمه آب گرم در فاصله یک ساعته تورنتو

استخر و چشمه آب گرم در فاصله یک ساعته تورنتو

تورنتو- هیچ چیز به اندازه شنا در استخر آب گرم در هوای سرد لذت بخش نیست. بخصوص اگر چشمه آب گرم در فاصله یک ساعته تورنتو قرار داشته باشد.

Millcroft Inn and Spa، با آبشارهای زیبا، هتل  و استخرهایش، مسلما ارزش بازدید را دارد. چشمه آب گرم نه تنها خاصیت درمانی دارد بلکه آرامش بخش نیز می باشد.

آدرس: 55 John St, Alton ON #
وب سایت: http://www.vintage-hotels.com/millcroft