அணில் குஞ்சிடம் அகப்பட்ட ஒருவரை பொலிசார் காப்பாற்றியுள்ளனர்,. 
மனக்குயில் 21 புரட்டாதி 2009
Screen shot 2018-07-12 at 1.51.53 PM
மனக்குயில் 25 சித்திரை 2012
குழந்தையைக் காப்பாற்றிய சிரிய அகதி