அணில் குஞ்சிடம் அகப்பட்ட ஒருவரை பொலிசார் காப்பாற்றியுள்ளனர்,. 
இளையோர் அரங்கம் –திறந்த வெளி பேச்சு 12-06-2018
KOGILAMBAL BEST FRAME
Canadian Tamil Broadcasting Corporation
March 13, 2015 2:30 pm
Canadian Tamil Broadcasting Corporation
December 27, 2014 2:25 pm