اختصاص صد و چهارده میلیون دلار بودجه برای تامین مسکن متقاضیان پناهندگی - Iran Javan Magazine
بازار داغ مسکن مونترال؛ افزایش یازده درصدی فروش طی اکتبر دو هزار و هجده - Iran Javan Magazine
مهاجر افغان مظنون به قتل دختر شانزده ساله اتریشی - Iran Javan Magazine
آینده مبهم افغانستان در ادامه طولانی ترین حضور نظامی آمریکا - Iran Javan Magazine
آیا لغو پروژه های ساخت و ساز تورنتو تقصیر شرکت های مربوطه است؟ - Iran Javan Magazine