آیا سوشی غذای سالمی است؟ - Iran Javan Magazine
مستمری پنجاه هزار یورویی زن عراقی از دولت سوئد، علیرغم زندگی در عراق - Iran Javan Magazine
اتهام تجاوز برای چهار دندانپزشک ایرانی در آمریکا ساختگی بود - Iran Javan Magazine
نگاهی به تغییرات در بازار املاک اشرافی - Iran Javan Magazine
قرارداد تسلیحاتی عربستان: چرا ترودو به حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد؟ - Iran Javan Magazine