ادعای خسارت مسافر زن آمریکن ایرلاینز از شرکت هواپیمایی - Iran Javan Magazine
دلیل شیفتگی ترامپ به ماجرای شوهر سوپرمدل مشهور چیست؟ - Iran Javan Magazine
شماره ۱۲۰۹ – پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
پاپ کورن، ترامپ و کشتی‌های فضایی: روایت جشنواره امسال فیلم تورنتو - Iran Javan Magazine
لزوم توجه دقیق به مرز باریک بین تدریس و شستشوی مغزی