آیا مصلحت اندیشی دولت در قبال مسلمانان، کانادا را نابود می کند؟!
خبر فوری: تهدید به بمب گزاری در دبیرستان سنت مایکلز تورنتو - Iran Javan Magazine
ضبط مکالمات تلفنی با کارکنانش بدون اطلاع آنها
برنامه نیودموکرات ها برای حل مشکل مسکن؛ تلاش سینگ برای جلب نظر رای دهندگان - Iran Javan Magazine
پدیده نگران کننده؛ گرایش به خودکشی نزد ماموران امداد پزشکی کانادا