زیارتگاه ساخته شده از زباله، برای دنی دویتو - Iran Javan Magazine
آغاز تحقیقات پلیس در مورد کلاهبرداری آژانس مهاجرت متعلق به نماینده سابق مجلس - Iran Javan Magazine
ورود صدها امدادگر کلاه سفید سوریه به کانادا - Iran Javan Magazine
دولت برزیل: میسیونرهای آمریکایی، قبایل بومیان را بیمار می کنند - Iran Javan Magazine
بیمارستان های وابسته به کلیسا ملزم به ارائه خدمات مرگ با کمک پزشک نیست - Iran Javan Magazine