شیوع سالمونلا در غرب کانادا به دلیل مصرف خیار آلوده - Iran Javan Magazine
افزایش شمار توریست های آمریکایی در کانادا - Iran Javan Magazine
بازداشت والدین آمریکایی به اتهام نگهداری فرزندان در قفس - Iran Javan Magazine
تعداد بی سابقه ای از آمریکایی ها خواهان نقل مکان به کانادا - Iran Javan Magazine
میانگین اجاره بها در شهرهای کانادا طی آگوست دو هزار و هجده - Iran Javan Magazine